Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Предложеният проект на наредба, както и измененията и допълненията в ППЗОП и УП АОП са свързани с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. Основната част от тях се отнася до създаване на нормативна основа за поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната. Промените засягат и правомощията на изпълнителния директор на АОП и функциите на агенцията, като специализиран орган в областта на обществените поръчки. Поради това, за осигуряване на практическото прилагане на законовите изисквания, е необходимо в подзаконовата нормативна рамка да се предвидят конкретни правила.

Агенцията по обществени поръчки

e-mail: p.dimitrova@aop.bg; cfcu@minfin.bg


Дата на откриване: 7.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари