Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 14

Изменението на наредбата е във връзка с прието Решение № 277 от 24 април 2018 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., където е включен нов стандарт за издръжка на един доброволец: „За участие в обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия (ежегодно)“. В проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата се предвижда изменение в досега действащият ред за предоставяне на средствата за изплащане на възнаграждения на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, като се предвижда тези средства да се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините, съгласно приети от Министерския съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през съответната година. С промяната се намалява административната тежест върху общините и Министерството на финансите, тъй като съгласно действащата наредба, възнагражденията на доброволците се изплащат от кмета на общината и се възстановят от държавния бюджет на общината, въз основа на действително извършени разходи, с писмено искане от кмета до Министерството на финансите и последващи корекции по бюджетите на общините.


Дата на откриване: 10.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари