Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема ”Училищен плод” и Схема „Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 2016 г.

 

С проекта се предлага опростяване на процедурата при избор на заявители  от страна на учебните заведения, отпада служебния избор и се предоставят по-големи права на директорите на учебните заведения при избора на доставчици.

Предвижда се също учебните заведения да обявяват на интернет страницата си обявлението за набирането на предложения за доставка на продуктите по съответна схема, а когато съответното учебно заведение няма собствена интернет страница, обявлението се публикува на интернет страницата на съответната община. Избраният заявител по съответната схема също се обявява на интернет страница.

 

 

Отговорна структура:

 Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,  

 Министерство на земеделието, храните и горите

 Електронен адрес:

 vvtsvetkova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 15.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 28.1.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 януари 2019 г. 11:18:55 ч.
Жанета Иванова

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, м

Подкрепям измененията в Наредбата, с които се премахва служебния избор и се дава право на Директорите на образователните инститиуции сами да определят доставчика си!

Ж.Иванова, ДГ "Изгрев" - Бургас

28 януари 2019 г. 11:42:39 ч.
М.Божилова

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, м

Подкрепям измененията на наредбата - да се премахне служебния избор и директорите сами да определят доставчика си.

28 януари 2019 г. 11:53:20 ч.
Daniela Atanasova

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на двете схеми

Подкрепям проекта за изменение на Наредбата, с който се дават права на директорите на учебните заведения да участват в избора на доставчик  по Схемата "Училищен плод" и "Училищно мляко". Считам за редно, графикът за доставки по двете схеми да се съгласува с директорите на учебните заведения.

Даниела Атанасова, ДГ  "Х. Кр. Андерсен" гр. Бургас

28 януари 2019 г. 12:18:48 ч.
bratq_miladinovi

ОУ "Братя Миладинови"- Бургас

Гласът ни беше чут! Проектът за промяна на Наредбета ни дава възможност за по- спокойна работа. Правим избор. Съгласуваме графика? Контролираме!

Нека Проектът бъде приет!

28 януари 2019 г. 12:22:26 ч.
ДГ ПИНОКИО

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, м

Подкрепям измененията в Наредбата, с която се предоставят по - големи права на директорите на учебни заведения, да определят доставчиците по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко".

Т.Чолакова, ДГ "ПИНОКИО" гр. Бургас

28 януари 2019 г. 12:24:10 ч.
ouaskk

ОУ Антон Страшимиров

Валерий Попов-директор на ОУ "Антон Страшимиров" гр.Казанлък,община Казанлък,област Стара Загора

Съгласен съм да се подписва договор за 3 години. Директорът да  има право да избира  фирмата  за доставка на плодове и зеленчузи.Подкрепям изменението  на Наредбата

28 януари 2019 г. 12:32:33 ч.
oukancevo

Албена Кръстева

Съгласна съм с изменението на наредбата.Правилно е директорът сам да избира фирмата доставчик.

28 януари 2019 г. 12:34:40 ч.
DG15

Дешка Карагенска - 15"Звънче",гр.Казанлък

Съгласна съм да се подписва договор за 3 години, както до сега, да се избира служебен доставчик и външни фирми да влизат в представляваната от мен образователна институция.

28 януари 2019 г. 12:37:25 ч.
ouseinovo

Младен Манчев - директор на ОУ"Д-р Петър Берон",с.Шейново, общ.Казанлък

Съгласен съм с Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема ”Училищен плод” и Схема „Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 2016 г.

Директорите на училищата е добре да имат правомощия сами да избират доставчика си.

 

28 януари 2019 г. 12:58:17 ч.
snejanka

Съгласна съм.

Изразявам мнение в подкрепа на промяната.

28 януари 2019 г. 13:02:37 ч.
boicheva-dg@abv.bg

Марияна Бойчева

Подкрепям измененията в Наредбата, с които се премахва служебния избор и се дава право на Директорите на образователните инститиуции сами да определят доставчика си!

Марияна Бойчева 
ДГ "Златното ключе" гр.Бургас

28 януари 2019 г. 13:03:36 ч.
Kliment

ОУ "Свети Климент Охридски", гр. Бургас

Подкрепям измененията в Наредбата, с които се премахва служебния избор и директорите могат сами да определят доставчика си.

28 януари 2019 г. 13:04:20 ч.
ouasbs

Антоанета Христова - директор на ОУ "Антон Страшимиров" Бургас

Директорите на училища от гр. Бургас подкрепяме измененията в Наредбата , особено премахването на служебния избор на доставчик и възможността за самостоятелен избор от директор, община или чрез заявител,съгласуването на графика за доставки, възможността за тригодишен договор.

ПОДКРЕПЯМЕ!

28 януари 2019 г. 13:07:35 ч.
Войкова

Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне

 

Подкрепям измененията в Наредбата, с които се премахва служебния избор и се дава право на Директорите на образователните институции сами да определят доставчика си!

Г. Войкова , ДГ "Славейче" - гр. Бургас

28 януари 2019 г. 13:29:11 ч.
delfin63.1963@abv.bg

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове,зеленчуци и м

Подкрепям измененията в Наредбата,с които се премахва служебния избор и се дава право на Директорите на образователните институции сами да определят доставчика си!

А.Маркова,ДГ"Делфин"- Бургас

28 януари 2019 г. 13:29:23 ч.
mariq6428

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на двете схеми

Съгласна съм да се подписва договор за 3 години както и да си остане служебен избора за доставчик

28 януари 2019 г. 13:57:06 ч.
radianast

Радиана Стефанова - директор на СУ "Екзарх Антим Първи", гр. Казанлък

Подкрепям проекта за промяна в Наредбата, тъй като считам, че 3 годишният срок на договор е оптимален. След като на директорите е вменена отговорност за всички дейности в ръководените от тях образователни институции, е редно да имат право да избират доставчика и да съгласуват графика за услугата по схемата "Училищен плод" и "Училищно мляко"

28 януари 2019 г. 14:16:11 ч.
iglika

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци,м

Подкрепям измененията на Наредбата - да се премахне служебния избор и директорите сами да определят доставчика си.

28 януари 2019 г. 14:20:47 ч.
cdg_nadejda

ДГ "Надежда", гр. Бургас

Подкрепям измененията в Наредбата, с които се предоставят права на директорите на образователни институции сами да определят доставчици по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".

Мариела Ненкова, ДГ "Надежда", гр. Бургас

28 януари 2019 г. 14:25:08 ч.
OULKARAVELOV

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на двете схеми

Подкрепям измененията на Наредбата, като по този начин се дават права на директорите на учебните заведения да определят доставчика си по схемата "Училищен плод" и  "Училищно мляко".

А.Димова, ОУ"Л.Каравелов"-гр.Бургас

 

28 януари 2019 г. 14:28:53 ч.
gradina

Проект за изменение на Наредбата за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци

Подкрепям измененията в Наредбата, тъй като се прецизира процедурата по избор на заявител, отпада служебният избор и се предоставя право на директора да избира доставчика.

28 януари 2019 г. 14:32:00 ч.
gradina

Проект за изменение на Наредбата за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци

Подкрепям измененията в Наредбата, тъй като се прецизира процедурата по избор на заявител, отпада служебният избор и се предоставя право на директора да избира доставчика.                      

Таня Маслева

ДГ "Райна Княгиня" Бургас

28 януари 2019 г. 14:38:09 ч.
morskazvezda

Морска звезда

Подкрепям измененията в Наредбата, с които се премахва служебния избор и се дава право на Директорите на образователните институции сами да определят доставчика си!

Сияна Желева

ДГ " Морска звезда " гр.Бургас

 

28 януари 2019 г. 14:56:48 ч.
ouaprilov_burgas

Проект за изменение и допълнение на Наредбата

Уважаеми дами и господа,

В качеството ми на Директор подкрепям проекта за изменение на Наредбата, с който се дават права на директорите на учебните заведения да провеждат процедура за избор на изпълнител/изпълнители по Схема "Училищен плод" и/или "Училищно мляко"; графикът за доставки да се съгласува от директора на учебното заведение преди предоставянето му и даването на възможност на директора на учебното заведение да поиска отмяна на акта за одобрение на заявител по Схема „Училищен плод“ и/или Схема „Училищно мляко“, съгласно създадения нов чл. 15б.

Марияна Стефанова

Директор

ОУ „Васил Априлов“ - Бургас

 

28 януари 2019 г. 15:09:51 ч.
Martin7

СУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас: Становище по Проект на Наредба за условията и реда за п

Уважаеми дами и господа,

Считам, че предложените промени в Наредбата - да се даде право на директора на образователните институции сами да определят доставчика си по схема"Училищен плод" и схема "Училищно мляко", са стъпка в правилната посока и същите биха създали по-добри условия за организация и координация между училищата и доставчика на услугата.

Мартин Илиев

Директор на Средно училище "Епископ Константин Преславски" - Бургас

28 януари 2019 г. 15:41:58 ч.
bosilekran

Проект на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема:"Училищен плод"Училищно мляко"

Подкрепям проекта за изменение на Наредбата ,с който се дава права на директорите

да участват в избора на доставчик по схема: "Училищен плод" "Училищно мляко"!

28 януари 2019 г. 15:56:23 ч.
anicdg

Ани Ташчиян

Подкрепям измененита в Наредбата, с които се премахва служебния подбор и директорите могат сами да определят доставчика.

28 януари 2019 г. 16:24:19 ч.
DG Zvanche Burgas

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на двете схеми

Подкрепям измененията в Наредбата, с които се премахва служебния избор и се дава право на Директорите на образователните инститиуции сами да определят доставчика си!

Стойка Йондова

Директор на ДГ "Звънче" гр. Бургас

28 януари 2019 г. 17:41:12 ч.
zlatnaribka5@dbv.bg

ОТНОСНО ДОСТАВКА ПО СХЕМА "уЧИЛИЩНО МЛЯКО " И "уЧИЛИЩЕН ПЛОД "

Ръководството на ДГ "ЗЛАТНА РИБКА "- гр. Бургас подкрепя новата Наредба , която дава право на образователните институции сами да определят доставчика  , а не ДФЗ .- К.ЧИЛИКОВА -Директор на ДГ "ЗЛАТНА РИБКА "

 

 

28 януари 2019 г. 17:41:13 ч.
zlatnaribka5@dbv.bg

ОТНОСНО ДОСТАВКА ПО СХЕМА "уЧИЛИЩНО МЛЯКО " И "уЧИЛИЩЕН ПЛОД "

Ръководството на ДГ "ЗЛАТНА РИБКА "- гр. Бургас подкрепя новата Наредба , която дава право на образователните институции сами да определят доставчика  , а не ДФЗ .- К.ЧИЛИКОВА -Директор на ДГ "ЗЛАТНА РИБКА "

 

 

28 януари 2019 г. 18:16:27 ч.
РНиколова

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на смеми за предоставяне наплодове , зеленчуци и

Приемам проекта за изменение, с който се дава право на Директорите да определят доставчиците по схема "Училищно мляко4 и "Училищен плод".

28 януари 2019 г. 19:38:29 ч.
brezichka

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на двете схеми

Подкрепям измененията в Наредбата, с които се премахва служебния избор и се дава право на Директорите на образователните инститиуции сами да определят доставчика си!

К. Иванова-Митева, ДГ "Брезичка" - Бургас