Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

С предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (Директива (ЕС) 2017/2399). С Директива (ЕС) 2017/2399 се хармонизира частично йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници. Хармонизацията се отнася до реда на вземанията на притежателите на необезпечени първостепенни дългови инструменти, които са приемливи за целите на минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ) съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива 2014/59/ЕС) и стандарта за общия капацитет за поемане на загуби (ОКПЗ) на Съвета за финансова стабилност, и по-специално на изискването за подчиненост.

Отговорна дирекция:

 „Регулация на финансовите пазари”

E-mail:

k.simeonov@minfin.bg

 


Дата на откриване: 18.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари