Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предлаганите промени се цели да се уеднакви нормативната уредба на национално ниво, като се съобразят промените, настъпили в правото на Европейския съюз и в националното законодателство, и да се създаде по-голяма яснота относно прилагането на мярка 10 „Агроекология и климат“. 

 

 

  Отговорна структура:

  дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ  

  Електронен адрес:

  MHadzhiyska@mzh.government.bg  

 


Дата на откриване: 18.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари