Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

С проекта се предлагат промени в Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и в Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., свързани с прилагането на мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и с направени изменения в европейското законодателство.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ  

 Електронен адрес:

 MHadzhiyska@mzh.government.bg  

 


Дата на откриване: 18.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари