Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Предлаганите промени произтичат от характера на контролната дейност и сложния характер на административно-наказателното производство във всички етапи, през които то преминава,  необходимостта от осъществяване на редица дейности преди и след съставяне на акт за установяване на административно нарушение, изготвяне на проекти на наказателни постановления, засилената контролна дейност и увеличения брой на административно-наказателните дела пред компетентните съдилища и с оглед запазване нивото на контролната дейност и ефективно планиране на процесуалното представителство на Държавната комисия по хазарта.

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 23.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари