Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №138 за създаване на НСДП

Настоящият проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 138 от 02.06.2014 г. (обн. ДВ, бр. 48 от 2014 г., доп. бр. 55 от 2017 г.) се внася за разглеждане във връзка с настъпилите изменения в структурата на Министерството на труда и социалната политика (обн. ДВ, бр. 67 от 2018 г.).

Изменени са името и структурата на звеното в състава на МТСП, изпълняващо функциите на Секретариат на Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет. 

Националният съвет по демографска политика към Министерския съвет е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствени организации регистрирани в обществена полза при разработването, планирането, програмирането, идентифициране на ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнението на държавната интегрирана хоризонтална междусекторна и междуинституционална демографска политика.


Дата на откриване: 25.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 24.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари