Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси

В Държавен вестник, брой 93 от 09.11.2018 г. бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Валутния закон, с който на Министерство на икономиката се възлагат функции по водене и поддържане на публичния регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.


Дата на откриване: 25.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари