Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-16 от 30.06.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция"

В Държавен вестник бр. 98 от 27.11.2018 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, който влиза в сила считано от 01.01.2019 г. и съгласно § 4, ал. 1 от него подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие в тримесечен срок от влизането му в сила. За служба „Военна полиция” един от тези актове е Наредба № Н-16 от 30.06.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба „Военна полиция” и в тази връзка е изготвен проект на Наредба за изменението й.
 
С проекта на нормативния акт ще се проведат обществени консултации в 14-дневен срок съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, с оглед предприемане на всички законосъобразни действия по стартиране на изплащането на основните месечни възнаграждения и допълнителните възнаграждения на военнослужещите от началото на финансовата 2019 г.


Дата на откриване: 28.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари