Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт

С проекта на постановлението се прави изменение и допълнение на ПМС № 385/2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, като се презицира кръга от потребители на Централния орган за покупки, извършват се изменения в продуктовия обхват на централизираните поръчки, а също и други изменения, свързани с преминаването към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки.

 

Отговорна дирекция:

 „Централизирано възлагане и обществени поръчки”

E-mail:

cfcu@minfin.bg

 


Дата на откриване: 28.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари