Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

 

С проекта се предлагат промени в действащото законодателство в областта на директната подкрепа, и по-конкретно в Наредбите, определящи условията за допустимост и правилата за прилагане на схемите за обвързано с производството  подпомагане – Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания и Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски 

 парцели“, Министерство на земеделието, храните и горите

 Електронен адрес:

 npetrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 31.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари