Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

С Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. Правителството одобри пакет от мерки за промяна и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса.

       Установено e несъответствие на чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс с Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

     Промените в изменителния акт включват:

  1. Отпадане на изискването за полагане на печат в посочените заявления съгласно РМС № 704/05.10.2018 г.;
  2. Технически корекции на текстове.

       Очакваните резултати от предложените изменения и допълнения на Наредба
 № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала ще доведат до изпълнение на пакета от мерки за промяна и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса, както и до прецизиране на текстове в Наредбата.

 


Дата на откриване: 4.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 6.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 март 2019 г. 22:23:36 ч.
Aziti

Достъп до качествено образование за всички ученици

Тъй като в България е разрешено самостоятелното образование, може ли издателите на учебници и учебните помагала изрично да пишат дали даденения учебник или помагало може да се използва за самостоятелна работа, самопроверка и обективна самооценка според изискванията и стандартите на образователното министерство.

 

06 март 2019 г. 22:31:37 ч.
Aziti

Замяна на помагала старо за ново

Постоянното подменяне на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала без наложащи причини и забраната за използване на стари звучи като лобизъм на издателствата.

Ако подмяната се налага поради грешки, издателствата да спрират от продажба и да изкупуват старите познавателните книжки, учебниците и учебните, за да не разпространяват грешна информация сред учащите се. Чрез регистрация на купувача на сайта на издателството може да се разпространява информация за грешки.