Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Р България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия ....

Предложените промени отразяват и инкорпорират в Наредбата одобрените с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. мерки за трансформация на модела на административно обслужване и по-конкретно мерките за привеждане на административните услуги в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управление. Предвидените промени в Наредбата са крачка съм облекчаване на административните процедури и режими за гражданите и намаляване на административните тежести при тяхната трудова мобилност.

Основният фокус на предлаганите изменения попада върху осигуряване на качествено обслужване, обслужване на едно гише, намаляване на удостоверенията, които изисква администрацията и прилагане на т.нар. служебно начало.


Дата на откриване: 5.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари