Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. /обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г., изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, бр. 63 и 68 от 2011 г.,  изм. и доп., бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., изм. бр. 48 от 2013 г., изм. и доп. бр. 37 и 77 от 2014 г., изм. бр. 40 от 2015 г. изм., бр. 27 от 2016 г., изм. бр. 8 и 74 от 2017 г., изм., бр. 107 от 2018 г./       


Дата на откриване: 6.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари