Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление на Министерския съвет № 151 от 2001 г.

С приемането на проекта на постановление ще се урегулира законовата и под законовата нормативна уредба по отношение провеждането на процедури по подаване на оферти и тяхното разглеждане, за сключване на договори за съвместно извършване на дейности по чл. 9, ал. 2, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча.

Ще отпадне изискването при издаване на билети за лов на чужденци, дългосрочно пребиваващи в страната, да се изискват писмена молба, документ за самоличност и документ за придобито право на лов в Република България или документ за право на лов, издадено от страната, чиито граждани или поданици са те.

 

Отговорна структура:

Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ

Електронен адрес:

demirova@iag.bg

 


Дата на откриване: 7.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари