Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната

С влязло в сила Постановление № 312 от 19 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г., на ИЦ на МО се вменяват нови функции и задачи, свързани с отбраната и сигурността на страната, както следва:

-  Разработване на План за действие на военните медии в условията на кризисни ситуации, предизвикани от бедствия, аварии или терористични действия;

- Участие с други структури от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в разработването на мерки за противодействие на хибридни атаки.

Във връзка с направените изменения в Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г., с които се определят допълнителните функции и задачи на ИЦ на МО, следва да се утвърди нов Устройствен правилник на Информационен център на Министерството на отбраната.

 

(Поради обстоятелството, че с направените изменения на ИЦ на МО се вменяват нови задължения, свързани със сигурността и отбраната на страната, както и с оглед на утвърдено ново длъжностно разписание на ИЦ на МО в сила от 01.01.2019 г., се предлага срокът за предложения и становища по проекта на правилника да бъде 14 дни и същият да влезе в сила от 01.01.2019 г.)


Дата на откриване: 8.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 22.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари