Обществени консултации

Проект на Правилник за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Основанието за приемането на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания (комисията) по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) са разпоредбите на чл. 103, ал. 2 и 8, чл. 106, ал. 1 и чл. 107а, ал. 3 от ЗЛПХМ.

В проекта на правилник са определени изискванията към квалификацията на членовете на комисията, условията и редът за определянето на състав на комисията, изискванията към квалификацията на лицата за контакт по чл. 107а, ал. 1 от ЗЛПХМ, както и изискванията за осигуряване на безпристрастност и деклариране на интереси от членовете на комисията и външните специалисти, които са привлечени към работата на комисията. Създадени са гаранции, че само лица, които не са в конфликт на интереси, ще участват в оценката на клинично изпитване, обсъжданията и гласуването.

С приемането на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (правилника) се определят условията и редът за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: botusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 9.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 10.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари