Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републикански консултанти

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републикански консултанти се регламентират дейността, правата и задълженията на експертните съвети към министъра на здравеопазването.

Причините за разработване на наредбата са свързани с измененията в чл.6а от  Закона за здравето, с които функциите на националните консултанти се възлагат на експертни съвети към министъра на здравеопазването.

Експертните съвети ще бъдат създавани със заповед на министъра на здравеопазването. Предвижда се в състава им да бъдат включени от 3 до 7 изявени специалисти по съответните медицински специалности, с доказан професионален опит и авторитет, предложени от научни медицински дружества, лечебни заведения, висши училища или други организации. Те ще осъществяват функциите на досегашните националните консултанти - експертно-съвещателни и организационно-методични функции по въпроси, свързани с провежданата държавна политика, както и с организацията, качеството и оценката на отделните медицински дейности, на медицинската практика и ресурсното осигуряване на системата на здравеопазване.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: adgeorgieva@mh.government.bg и nbrankovska@mh.government.bg


Дата на откриване: 9.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 10.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари