Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България

Предвижданите изменения и допълнения в Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България в съществената си част са свързани с:

  1. Разширяване на защитаваната от градушки територия, като за целта се изграждат две нови регионални дирекции с командни пунктове в село Тъжа, област Стара Загора и град Хасково. Новите две дирекции са допълнение на съответното систематично място – като нови т. 10 и 11 в чл. 4, ал. 1 от инструкцията.
  2. Предстоящото въвеждане на самолетен способ за борба с градушките. В тази връзка в чл. 4, ал. 7 е допълнено, че Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ осъществява активна противоградова дейност по самолетен способ в останалата част от обслужваното въздушно пространство, извън полигоните за борба с градушките. Съгласно включената нова ал. 8 на чл. 4 начинът на осъществяване на противоградова дейност по самолетен способ се урежда в съвместна заповед на ръководителите на изпълнителната агенция, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ и Военновъздушните сили.

Създаден е изцяло нов чл. 12а, който съдържа правила за извършването на полетите на самолетите за противоградова защита. Съгласно ал. 1 на новата разпоредба полетите на самолетите за противоградова защита се изпълняват с полетен план, включен транспондер и двустранна радиокомуникация с органите за организация на въздушното движение.

Освен посочените промени са направени и някои и изменения и допълнения, свързани с осъществяването на координация от Центъра за координиране и използване на въздушното пространство по чл. 12, ал. 1.

 

 

Лице за контакт:
 

Христо Гунчев
началник на отдел „Въздушно пространство, търсене и спасяване
дирекция „
Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
e-mail: hgunchev@caa.bg
 


Дата на откриване: 12.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари