Обществени консултации

проект на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, а. 1 и 2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване н

С предлагания проект на Наредба се осигурява изпълнението на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (обн., ДВ бр. 94 от 13.11. 2018 г.) и законовата делегация на чл.7в, ал. 2 от същия закон. С проект се регламентира подаването на декларциите по чл.7а, ал. 3 от закона от доставчиците на медийни услуги и декларациите по чл.7б, ал. 1 от закона от разпространителите на периодични печатни произведения.Декларациите се подават чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на Министерство на културата. В чл. 10 от Наредбата е посочена информацията от декларациите, която се публикува в публичния регистър от определено от министъра на културата длъжностно лице. Публикуването се извършва при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Бележки и предложения се изпращат на адрес: l.harizanova@mc.government.bg


Дата на откриване: 14.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 14.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 март 2019 г. 12:42:51 ч.
Дунчева

Становище по проекта на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на информацията по

Днес изпратих своето становище на Министерството на културата. Предлагам този проект на наредба да се оттегли и да се подготви истинска Наредба, съответно да се предвидят нови срокове в Закона. Пълния текст на становището можете да прочетете на адрес 

https://duncheva.bg/2019/03/13/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B4/