Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта се предлагат изменения и допълнения в следните нормативни актове на Министерския съвет: Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (Приета с ПМС № 97 от 2013 г.), Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр.106 от 2007 г.) и Устройственият правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация (приет с Постановление с ПМС № 74 от 2013 г.).

Адрес за изпращане на становища и предложения: 
mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 16.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари