Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за критериите за определяне на университетски болници

С проекта на наредба се цели да бъдат създадени ясни критерии за определяне на университетски болници или клиники/отделения, на базата на които да се определи кои от лечебните заведения или техни клиники или отделения, получили одобрение от министъра на здравеопазването за обучение на студенти и специализанти, да придобият правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на одобрението. Следва да се отбележи, че към момента лечебните заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти, са над 130. Целта на проекта на наредба е за университетски да бъдат определяни само структури, които реално са обвързани с университет и съответно с обучението на студенти, специализанти и докторанти и с осъществяването на научна дейност в по-голяма степен от останалите лечебни заведения, получили одобрение от министъра на здравеопазването за обучение на студенти и специализанти.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg


Дата на откриване: 19.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 20.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари