Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Основна цел на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е да се отразят всички регламентирани в Закона за лечебните заведения, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване и други закони, разпоредби, определящи правомощия на новата агенция, като се регламентират дейността, структурата и организацията на работа на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, както и щатната численост на агенцията и разпределението й по административни звена, така че да се постигне най-добро разпределение на наличните щатни бройки за ефективно и качествено осъществяване на правомощията на агенцията.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 19.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 20.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари