Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“

С проекта на постановление се предлага функциите, дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на ЦФЛД, свързани с организационното и финансово подпомагане на деца да се поемат от НЗОК, а останалите права и задължения - от Министерството на здравеопазването. Със закриването на фонда трудовите правоотношения със служителите ще бъдат уредени в съответствие с §13, ал. 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, а именно - при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 20.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 февруари 2019 г. 11:00:29 ч.
poptolev-tn

Не виждам смисъл от цял месец обсъждане.

Лично аз не виждам смисъл от цял месец осъждане, защото след 21.03.2019 год. остават точно 6 работни дни за да се приеме от МС и да се публикува в ДВ.