Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на нормативен акт се предлагат изменения на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, както и на Постановление № 208 на Министерския съвет от 27 септември 2017 г. С предвидените промени в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите и подзаконовите нормативни актове се цели оптимизиране на числения състав на административните звена в МОСВ и в администрациите в системата на МОСВ.


Дата на откриване: 19.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 5.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари