Обществени консултации

Проект на Наредба № … от …. 2019 г. за финансовото подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност

 

Новият Закона за физическото възпитание и спорта е регламентирал дейностите, които могат да бъдат обект на финансово подпомагане със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта, както и лицата, които имат право да получат финансово подпомагане. Съгласно посочената по-горе законова делегация с представения проект се регаментират реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейности и реда за отчитане и приемане на отчетите на лицата, които са получили финансово подпомагане за тези дейности.

Предвижда се наредбата да не обхваща финансовото подпомагане на дейности, свързани с изграждане, обновяване и управление на спортни обекти – държавна и общинска собственост (чл. 128, ал. 1, т. 6 от ЗФВС), както и с поддръжката и развитието на спортната и материално-техническата база на държавните спортни училища по чл. 128, ал. 1, т. 5 от ЗФВС. Поради спецификите на строителните и ремонтни дейности финансовото им подпомагане ще бъде уредено в самостоятелна наредба, чийто проект също се подготвя.


Дата на откриване: 20.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 21.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари