Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

 

От 18.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за физическото възпитание и спорта (обн. ДВ, бр. 86/2018 г.). Приемането му е етап от изпълнението цел 215 по Приоритет 60 от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. – „Законодателни промени, регламентиращи цялостна реформа на българския спорт,включително подзаконови нормативни актове въз основа на новия закон“.

Разработването и приемането на изцяло нова подзаконова нормативна уредба в съответствие с първичната законова уредба представлява следващия етап от постигането на посочената цел, която стои в основата на реализирането на Приоритет 60 от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г., а именно - цялостна реформа на българския спорт за насърчаване укрепването на здравето и физическата активност, практикуването на спорт и развитие на спорта за високи постижения.


Дата на откриване: 20.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 21.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари