Обществени консултации

Проект на Правилник за отмяна на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“

Проектът на Правилник за отмяна на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ е изготвен във връзка с § 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

Правилникът за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ (обн. ДВ. бр. 37 от 18 май 2010 г., изм. ДВ. бр. 53 от 12 юли 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 68 от 30 август 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 8 декември 2017 г.) е издаден от министъра на здравеопазването на основание Постановление на Министерския съвет № 280 от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 23.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари