Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал

 

Със законопроекта се предлага промяна свързана с въвеждане на срок за отстраняване на нередовности по заявленията подадени в Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол не по-кратък от 10 дни с цел да се подобри административното обслужване и да се постигне намаляване на административния контрол при предоставянето на услуги по реда на Закона за посевния и посадъчния материал.

Предвижда се и създаване на разпоредба, която определя условията за отнемане на разрешенията по чл. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал за полските инспектори, тъй като в закона такава разпоредба липсва. Предвижда се още въвеждане на срок от 15 дни за информиране на възложителя по договора за сортоизпитване по чл. 20 от закона.

Сортоизпитването на овощни видове растения да бъде само за различимост, хомогенност и стабилност, както е по европейското законодателство се предлага още в проекта. Европейският съюз не изисква опити за биологични и стопански качества за овощни видове растения.

С промените се цели и прецизиране на разпоредбите относно вноса и износа на посевен материал от и за трети страни, като вноса трябва да отговаря на изискванията за еквивалентност на Европейския съюз, а изискванията на закона не трябва да се прилагат за семена, предназначени за износ в трети страни. Освен това, отпада изискването за стопроцентова проверка на съответствието на семената чрез извършване на грунтов контрол, което е сериозно утежнение за бизнес операторите.

 

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и

 семеконтрол, Министерство на земеделието, храните и горите

 Електронен адрес:

 iasas@iasas.government.bg

 


Дата на откриване: 25.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 26.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари