Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации

Предлаганите изменения са в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. (РМС № 704) за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. РМС № 704 е прието в изпълнение на Раздел 20 „Административна тежест и електронно управление“, Приоритет 62: „Намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност“ от Програмата на правителството. Предложените мерки са в 5 направления, обособени в пет приложения: Приложение №1 - Мерки за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Приложение №2 - Мерки за привеждане на административните услуги в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управление, Приложение №3 - Мерки за заличаване на административни услуги от Административния регистър, Приложение №4 - Мерки за вписване на невписани услуги в Административния регистър, Приложение №5 - Мерки за предоставяне на административни услуги като вътрешни административни услуги.


Дата на откриване: 26.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари