Обществени консултации

проект на НАРЕДБА за публичния регистър на обществените библиотеки

 

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки в Министерството на културата се създава и поддържа публичен регистър на обществените библиотеки по ред, определен с наредба на министъра на културата. Регистърът се поддържа в електронен вид. В изпълнение на посочената разпоредба се предлага издаването на наредба, която да регламентира реда за създаване и поддържане на публичния регистър на обществените библиотеки. 

        Данните, които подлежат на вписването в регистъра се заявяват от обществената библиотека чрез попълване заявление (електронна информационна карта), достъпно на интернет страницата на Министерството на културата. Предвижда се извършване на междинна проверка на данните от служителите на регионалните библиотеки и окончателна проверка и потвърждаване на подадените за вписване данни от служители на Министерството на културата.

        Вписването както и отказът от вписване се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението (електронна информационна карта). Отказът от вписване се мотивира.

        Достъпът до регистъра се осигурява чрез интернет страницата на Министерството на културата.

        На всяка вписана в регистъра обществена библиотека ще бъде издавано удостоверение.

 

 


Дата на откриване: 28.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 28.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 февруари 2019 г. 14:35:41 ч.
poptolev-tn

Липсва самия проект!

Не виждам никакви приложени документи. Това някаква грешка ли е?