Обществени консултации

Проект на Наредба №...за реда за водене на регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения

С приемането на Наредбата се осигурява изпълнението на законовата делегация на чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища. С Наредбата се урежда реда за водене на регистъра и обстоятелствата, подлежащи на вписване в него. Регистърът е публичен, като достъпът до него е безплатен и се осъществява чрез Интернет страницата на Министерство на културата. Към проекта са разработени образци на заявление и удостоверение за вписване в регистъра, както и информационна карта.

Бележки и предложения се изпращат на адреси: silva_ha@mc.government.bg и l.harizanova@mc.government.bg

 


Дата на откриване: 28.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 28.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари