Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

С предложените с проекта на наредба изменения и допълнения се цели Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки да се приведе в съответствие с промените в Закона за лечебните заведения  и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

В резултат на законовите промени, осъществяваните административни услуги от сега съществуващата Изпълнителна агенция по трансплантация, свързани с разрешаване на вноса и износа на органи, тъкани, клетки, биопродукти и репродуктивни клетки, както по отношение на обмена на органи, преминават към новосъздадената Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, считано от 01.04.2019 г. 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 1.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 30.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари