Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

С предлаганите в настоящия проект изменения и допълнения на Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ се цели да се прецизира и усъвършенства нормативната уредба по начин, който да позволи постигането на следните цели:

1. Синхронизиране с националното законодателство, в което са приложени мерки на национално ниво за изпълнението на актове на ЕС - Директива 2005/36/ЕО за признаването на професионалните квалификации, изменена с Директива 2013/55/ЕС; Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар и Договора за функциониране на ЕС, с оглед отпадане на частични ограничения при свободното предоставяне на услуги при упражняването на професията Екскурзовод, в полза на потребителите на екскурзоводски услуги и на специалистите.

2. Оптимизиране на процедурите по предоставяне на административни услуги, в т.ч. облекчаване на процедурите от гледна точка на изискуемите документи, с оглед на провежданата цялостна политика на правителството за облекчаване на административната тежест.

3. Гарантиране качеството на туристическите дейности и услуги.


Дата на откриване: 5.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 19.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари