Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за антидопинговата дейност

 

Съгласно чл. 90, ал. 7 от новия Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), в сила от 18.01.2019г., Министерският съвет определя с наредба условията и редът за провеждане на допингов контрол; дисциплинарното производство и мерките за предотвратяване и борба срещу употребата на допинг в спорта. Към настоящия момент, такава наредба съществува - Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност  (Приета с Постановление № 453 на Министерския съвет от 2014 г., обн., ДВ, бр. 2 от 2015 г., , изм. и доп., бр. 88 от 2016 г., изм., бр. 27 и 53 от 2017 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), но с оглед многобройните и важни промени, които следва да се извършат в нея и съобразно разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове е необходим нов нормативен акт.


Дата на откриване: 5.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 4.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари