Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията

С проекта на наредба се привеждат подзаконови нормативни актове на министъра на здравеопазването в областта на трансплантацията и асистираната репродукция в съответствие със законовите промени, извършени чрез Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., а именно по отношение на закриването на Изпълнителната агенция по трансплантация. До горепосочените законови промени Изпълнителната агенция по трансплантация беше компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията и асистирана репродукция в Република България. Считано от 01.04.2019 г. Изпълнителната агенция по трансплантация и Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се преобразуват в нова здравна структура, а именно Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 7.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 5.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари