Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 6.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация

Целта на проекта е изпълнение на мерките от Приложение № 1 към РМС № 704 от 05.10.2018 г. за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Измененията засягат три наредби, издадени от министъра на културата по прилагането на Закона за културното наследство. Предвижда се за придобито висше образование в българско висше учебно заведение след 01.01.2012 г. длъжностните лица от Министерство на културата да извършват проверка по служебен път.

За бележки и предложения: l.harizanova@mc.government.bg

 


Дата на откриване: 7.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 7.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари