Обществени консултации

Проект на Наредба за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти

Наредбата представя в ясен и последователен вид ангажиментите на всички страни в процеса на наблюдение на движението на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък. Участието на всички лица във веригата на лекарствоснабдяването при предоставянето на информация за движението на лекарствените продукти произтича от ЗЛПХМ и гарантира максимална точност и обективност при отчитането на всеки един лекарствен продукт.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: 
mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 9.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 7.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари