Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

С Постановление № 79 от 13.04.2016 година на Министерския съвет за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти са определени нормативи на средствата за закупуване на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които са част от учебния комплект. Нормативите определят общата сума за закупуване на познавателни книжки по всички образователни направления за подготвителна група и съответно по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет за учениците от I до VII клас.

С проекта на Постановление се предлага актуализиране на нормативите на средствата за закупуване на учебниците и учебните комплекти за III клас и за IV клас в съответствие с новите учебни програми за тях, утвърдени след приемането на Закона за предучилищното и училищното образование през 2016 година.

С актуализиране на нормативите на средствата за закупуване на учебниците и учебните комплекти за III клас и за IV клас ще се осигури възможност за изпълнението в цялост на предвиденото в чл. 1, ал. 1, т. 2 от ПМС № 79, а именно да се осигурят за безвъзмездно ползване по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет – за всеки ученик от I до IV клас.


Дата на откриване: 11.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари