Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (ЗИД на ЗДПУ) е изготвен за да се осигури прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/302 за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар.

Регламент (ЕС) 2018/302 е насочен към преодоляването на търговски практики, които необосновано дискриминират на географски принцип клиентите в рамките на ЕС. Целта е да се гарантира, че всички потребители от ЕС имат същият достъп до оферти, цени, условия на продажби, както гражданите и местните лица на държавата членка, в която търговецът е установен.

Законопроектът предвижда да бъдат въведени санкции за нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/302, като по този начин ще се осигури необходимият контрол спрямо търговците, които прилагат дискриминационни практики и ще бъдат защитени правата и интересите на потребителите и предприятията, които пазаруват за собствено потребление в рамките на вътрешния пазар на ЕС.

С предвидените изменения и допълнения в ЗИД на ЗДПУ се определят правоприлагащите органи и органите, които следва да оказват практическо съдействие и помощ на получателите на стоки и услуги, уреждат се последиците от неизпълнението на задължението за недискриминация по причини, свързани с гражданство, местопребиваване или място на установяване на получателите на услуги, и се осигурява необходимата правна рамка на национално ниво, свързана с прилагането на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2018/302.


Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари