Обществени консултации

Проект на наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от   2010 г.) е изготвен на основание чл. 176а, ал. 6 от Закона за устройство на територията. Проектонаредбата е разработена във връзка с предложения на областните управители на областни администрации, Националното сдружение на общините в Република България и граждани за удължаване на срока за съставяне на технически паспорти на строежите. Основните мотиви на предложенията са свързани с това, че много сгради са смесена - държавна и частна, собственост, или смесена – общинска и частна, собственост, а сроковете за съставяне на технически паспорти на сградите са различни в зависимост от категорията на строежа. За да бъдат спазени кратките срокове, гражданите трябваше да платят висока цена за паспортизация, което е непосилна задача. Друг основен мотив на предложенията са неосигурените бюджетни финансови средства поради усложнената обща финансова обстановка в страната.
С изменението на нормативния акт се цели балансиране на сроковете за съставяне на технически паспорти в зависимост от категорията на строежа. Предлага се за съществуващите строежи от трета, четвърта и пета категория, в т.ч. строежите - смесена държавна и частна собственост, или смесена общинска и частна собственост, сроковете да се удължат с две години.


Дата на откриване: 6.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 20.10.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари