Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

С промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица разпоредбите й се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2019 г, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за електронното управление (ЗЕУ) и Закона за платежните услуги и платежни системи.

 Гарантира се непротиворечиво тълкуване на разпоредбите, свързани с преценката на правото на парично обезщетение за безработица на лица, работили в чужда държава.

Подобрява се административното обслужване и се намалява административната тежест за гражданите чрез осигуряване на нормативна възможност исканията, заявленията и приложенията към тях, включително и съобщенията, да се подават по електронен път по реда на ЗЕУ.


Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари