Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

С промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски текстовете й се привеждат в съответствие с измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, направени с Преходните и заключителни разпоредби към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г., в сила от 01.01.2019 г. и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

Урежда се реда за определяне на доходите, върху които се правят осигурителни вноски на лицата, които подлежат на осигуряване за своя сметка и се гарантира осигурителната им закрила в съответствие с техния осигурителен принос.

Постига се единен подход по отношение на определянето на осигурителния доход на държавните служители в специалните ведомства.


Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари