Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 21 от 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос

 

Основните промени са свързани с изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ

 Email:

 avasileva@iag.bg

 


Дата на откриване: 13.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари