Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи

С Наредба № 8121з-1010/24.08.2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 68 от 2015 г., изм. ДВ, бр. 2 от 2017 г.) се определят структурите, чиито служители изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, видът на униформеното облекло, редът за предоставянето, носенето и сроковете за ползването му, както и другите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР и са свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители. В Приложение 2 към чл. 3, ал. 4 са определени надписите, които се поставят на облеклата. Едни от основните приоритети на служителите от Министерството на вътрешните работи (МВР) е опазването на обществения ред, предотвратяване и намаляване на престъпните деяния, битовите кражби и защита на законността. Във връзка с динамичната обстановка и зачестилите протестни шествия, служителите на МВР осъществяващи охранителна дейност на масови мероприятия, прилагат стратегията „Антиконфликт“. Необходимостта от тяхното бързо разпознаване и отличаване, както и личната защита на живота и здравето им при изпълнение на служебните задължения, налага използването на светлоотразителни жилетки с надпис „Антиконфликт“ или „Диалог“.


Дата на откриване: 13.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари