Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (Наредба № 14 от 2007 г.) е изготвен на основание чл. 80а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване.

Наредбата определя реда за издаване от Националната здравноосигурителна каса на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), удостоверение за временно заместване на ЕЗОК, както и документи/удостоверения по образци, утвърдени от Административната комисия за координация на системите за социална сигурност. Документите са необходими за упражняване на здравноосигурителни права за ползване на обезщетения в натура съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 16.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 29.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари