Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Причината за изготвяне на Проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК) е нормативно несъответствие между разпоредби на чл. 11, ал. 6 от  ЗТОТК и чл. 41, ал. 4 и чл. 49, ал. 5 от ЗЛЗ от една страна и Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛЗ, приета с ПМС № 37 от 14.02.2011 г. и Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, приета с ПМС № 166 от 17.06.2011 г. – от друга страна.

Друг проблем е обстоятелството, че размерът на таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки към настоящия момент е несъответстващ на реалните разходи за предоставяне на съответните услуги, тъй като не е актуализиран от приемането на съответните тарифи с цитираните Постановления на Министерския съвет през 2011 г.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 16.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари