Обществени консултации

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Детска клинична хематология и онкология“

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Детска клинична хематология и онкология“ е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4  от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Детската клинична хематология и онкология обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с доброкачествени и злокачествени заболявания на кръвотворната система, както и разнообразни по своята същност, често единствено срещани в детска възраст солидни тумори, като се имат предвид физиологичните и психологичните особености в детска възраст.

Причините за разработване на проекта на Фармако-терапевтично ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия в детска възраст, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел  прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 19.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари