Обществени консултации

проект на постановление на МС за приемане на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни , общински и частни училища през 2019 г.

 

Реализацията на Програмата е в подкрепа на държавната политика за подпомагане на деца с изявени дарби, които са доказали своите възможности в конкурентна среда в областта на науката, изкуствата и спорта.

С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени финансови средства за 2019 година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство чрез еднократно финансово подпомагане и чрез стипендии.

Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2019 година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за високи творчески, научни и спортни постижения. Този списък се прецизира от експертно-консултативни комисии  в областта на науката, изкуството и спорта.

Подборът е съобразен със спецификата на изявата на дарованието в детската и ученическата възраст.

 


Дата на откриване: 18.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 18.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 март 2019 г. 10:43:23 ч.
Aziti

Конкурентна среда в областта на изкуствата

Как се дефинира конкурентна среда в областта на изкуствата?

Какви са познатите и публично непознатите оценителни практики в миналото?

Вие присъствали ли сте на конкурс като зрител?!

Колко ученика и бивши възпитаници на Националните училища по изкуства, на които е платено образованието от държавата, никога не са се явявали на изброените конкурси и защо?

Създаване на единен национален конкурс, на който да се явяват както ученици от Националните училища по изкуства така и на читалища и на частни клубове. На регионален етап журито да е неутрално, да няма възпитаници на регионалното училище, да не са преподавали в регионалното училище итн. Преминалите с отличие (неограничен брой) да се допускат до национално ниво.

 

При участие на ученик - организация и целево разпределени на средствата

В рамките на предложените международни и национални конкурси да се провеждат и майсторски курсове за ученици и обучения на преподавателите. Майсторски курсове за ученици да се поемат от от съответното министерство. Ако на преподавателите не се заплаща командировачно от училището, в което се обучава детето, разходите по обучение и престой да се поема от съответното министерство.

 

20 март 2019 г. 11:21:09 ч.
Aziti

Примерна рамка и общообхватен модел на организация

национално ниво

http://www. musikderjugend.at/

 

регионално ниво

http://www. musikschulmanagement.at/de/default.asp?tt=MUSIK_R74

 

надарени деца

http://www. precollegesalzburg.at/

 

откриване на таланти

https://www. kinderunikunst.at/de

20 март 2019 г. 22:20:12 ч.
Aziti

"съобразен със спецификата на изявата"

"високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за високи творчески ... постижения."

Съобразена ли е и тази (виж 8. минута) гледна точка според дефинираната от Вас специфика

https://www.  youtube.com/watch?v=4adDVxmb1X0

 

22 март 2019 г. 22:03:56 ч.
Aziti

НМФК "Орфееви таланти" - Пловдив, 2019

Апропо оценка на въздействие...

Moже ли да ни презентирате сметката за образоването и развитието на талантите, участвали в конкурса "Орфееви таланти" 2019 и получили поушрение или 1, 2 или 3 награда плус стипендия.

Колко струваше обучението на поущрените образовани в национални училища, финансирани от Министерството на културата?

Колко струваше обучението на стипендиантите образовани в обикновени училища, финансирани от Министерството на образованието, общините или от страна на родителите?

25 март 2019 г. 08:25:34 ч.
Aziti

Метода на кОз.у.на!са по пред великденски

Метода на кОз.у.на|са,  yeast.erday braiN, Hey.fee.ZoFf

 

Преди да се използва метода, трябва да се подсигурят отвари притив и за случай на почервяване, пожълтяване, позеленяване, побеляване, посиняване, ...

 

Цел на метода - да се определят съставките, начина на приготвяне и начина на употреба

 

НО едва след като се установи изходната фаза на анализ - подготвяне на продуктите, приготвяне на маята, замесване на тестото, втасване, премесване, второ втасване, печене, описание на резултата, дегустация, установяване негодност за употреба, изяждане, наяждане, обиране на последните трохи, приготвяне за повторение,

 

Какво следва след анализа, кога свършва анализирането?!

04 април 2019 г. 13:23:42 ч.
YIV

Финансово подпомагане на деца навършили 18 годишна възраст, но все още ученици

С въведеното възрастово ограничение за финансово подпомагане на талантливи деца  /навършване на 18 годишна възраст през годината/ се елиминират  част от децата от 11 и 12 клас. Това не е ли дискриминационно спрямо тях? Те са ученици, явяват се на конкурси, състезания и олимпиади и би следвало и те да имат възможността да се възползват  от финансово подпомагане. Не малка част се класират на първите места. Не е ли редно да се съобразят тези неща при изготвяне на програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища за 2019г.?